Introductie

De landbouw heeft na de tweede Wereldoorlog grote veranderingen ondergaan. Op de grond waar nu een jonge hoogstamboomgaard is aangeplant heeft in de 60'er jaren een oude boomgaard het veld moeten ruimen voor glastuinbouw. Op deze plek stonden de kassen van de Fam. Van Kempen. De ontwerpers van het Park Lingezegen vinden glastuinbouw in dit gebied niet passend en zo vonden de partijen elkaar. Als buurman van het aangrenzende perceel heb in 2014 deze grond kunnen aankopen om er een hoogstamboomgaard aan te planten.


Door mijn agrarische achtergrond vind ik het leuk om met landbouw bezig te blijven. Met deze boomgaard (bongerd in het betuws) voel ik mij weer een klein beetje boer. Grasmaaien, snoeien en oogsten natuurlijk! Ook vind ik het belangrijk om onze leefomgeving aantrekkelijk te houden en te verbeteren. U kunt hier ook van meegenieten en regelmatig worden er rondleidingen gehouden. Er valt veel te vertellen over oude fruitrassen en hoe het destijds toeging, ook zijn er een paar moderne fruitbomen geplant zoals bijvoorbeeld Elstar. Deze bongerd is nog jong, het duurt nog even voordat de productie voldoende zal zijn om het fruit te gaan verwerken. Wat we met de oogst gaan doen weten we nog niet. Er zijn diverse mogelijkheden van handappels en sap tot cider.

Of hebt u een leuk idee?