Twee typen hoogstam

Voor 1900 was de fruitteelt grotendeels in handen van het gemengde boerenbedrijf. Na 1900 kwam de gespecialiseerde fruitteelt op gang. In eerste instantie werd daar ook nog gebruik gemaakt van hoogstambomen in gras. Deze werden echter al snel anders gesnoeid dan op de boerderij. Je zou kunnen spreken van de oorspronkelijke 'boerenhoogstam' en de latere 'fruittelershoogstam'.