Biologisch?

Uitgangspunt is dat er in deze boomgaard geen chemische bestrijdingsmiddelen worden toegepast. Niet op de eerste plaats om principiële redenen, doch omdat door de keuze voor hoogstambomen chemische bestrijding van ziekten en plagen niet uitvoerbaar is. Een andere reden is dat deze boomgaard geen rendement hoeft op te leveren. Het is hobby en hobby kost geld. Het is altijd beter wanneer je geen bestrijdingsmiddelen hoeft te gebruiken. In een boomgaard waar geen bestrijdingsmiddelen worden toegepast ben je bij plagen afhankelijk van natuurlijke vijanden, zoals bv roofmijt, sluitwesp, en oorwormen. Schimmelziekten kun je wat beperken door rassenkeuze. Minstens zo belangrijk is dat de consument niet al te kritisch is, er kunnen vlekjes op de appels zitten en ze niet lang houdbaar.